Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Als negen op de tien mensen gelukkig zijn, waarom klaagt iedereen dan?

Trending story found on nos.nl
Bijna 90 procent van alle Nederlanders geeft aan zich gelukkig te voelen, maar hoe kan het dan dat het voelt alsof mensen alleen maar klagen?
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments