Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Apothekers verontwaardigd over 'gekaapte' medicijnen

Trending story found on nos.nl
Door prijsverhogingen van bestaande geneesmiddelen worden patiënten bij de apotheek geconfronteerd met forse bijbetalingen.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments