Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Apothekers verontwaardigd over 'gekaapte' medicijnen

Trending story found on nos.nl
Apothekers verontwaardigd over 'gekaapte' medicijnen
Door prijsverhogingen van bestaande geneesmiddelen worden patiënten bij de apotheek geconfronteerd met forse bijbetalingen.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments