Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Baudets partij is juist geen forum voor democratie

Trending story found on www.trouw.nl
Een bres geslagen in het oligarchische partijkartel. Dat is de betekenis van de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag. Althans, dat beweert Thierry Baudet, de lijsttrekker van Forum voor Democratie. 
[Source: www.trouw.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments