Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Doodzieke Emma mag ingezameld geld niet aan behandeling besteden

Trending story found on nos.nl
Het geld is ingezameld voor haar uitvaart en de vrouw mag het geld geen andere bestemming geven.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments