Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Er is veel domheid voor nodig om jezelf zo te bewieroken als Thierry Baudet

Trending story found on www.trouw.nl
De grootste verrassing van de verkiezingen van afgelopen week was niet de deconfiture van de Partij van de Arbeid. Hoogstens de omvang daarvan kon nog verbazing wekken. Veel opmerkelijker was de toetreding van het Forum voor Democratie van Thierry Baudet met twee zetels in de kamer. 
[Source: www.trouw.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments