Nederlandse Media Powered by Trendolizer

FBI bevestigt dat het Kremlin Trump hielp tegen Clinton

Trending story found on www.nrc.nl
Russische inmenging: Media zeiden het al, en nu is het officieel: de FBI onderzoekt beïnvloeding van de verkiezingen door Moskou. Leidt het spoor naar Trump?
[Source: www.nrc.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments