Nederlandse Media Powered by Trendolizer

FBI en NSA vallen Trump af

Trending story found on www.ad.nl
Donald Trumps eigen veiligheidsdiensten ontmaskeren de president. Onder ede ontkrachten de directeuren van de FBI en geheime dienst NSA Trumps theorieën over telefoontaps en ‘nepnieuws’ rond Russische inmenging.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments