Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Klok gaat uur vooruit: 'Zomertijd is pure flauwekul'

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
In de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd in. Zet je de klok dan een uur vooruit of achteruit? En kun je dan een uur langer slapen, of juist korter? Als het aan de actiegroep Stop de Zomertijd ligt, hoef je daar in de toekomst niet meer over te piekeren.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments