Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Landschapspijn tussen het betongras en de turbokoeien

Trending story found on www.trouw.nl
<span>Jantien de Boer wil haar pijn delen, ze probeert ‘het schrijnende gevoel’ dat het wegkwijnende Friese landschap bij haar oproept, over te brengen op anderen. ‘Ik wil mensen de pijn laten voelen, ze stimuleren om weer met hun zintuigen de natuur te beleven.’ De Boer schreef een boek over haar landschapspijn.&nbsp;</span>
[Source: www.trouw.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments