Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Noorwegen is 'gelukkigste land ter wereld'

Trending story found on www.nu.nl
Noorwegen is het gelukkigste land ter wereld. Het heeft die plek veroverd ten koste van Denemarken, dat vorig jaar nog bovenaan de lijst van de Verenigde Naties stond en nu een plekje is gedaald.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments