Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Turkije-Nederland' met Lubach-commentaar een hit op YouTube

Trending story found on nos.nl
De komiek en tv-presentator voorzag een samenvatting van de wedstrijd Turkije-Nederland van nieuw, satirisch commentaar over democratie en grondrechten.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments