Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Wilders: PVV buiten formatie houden is ondemocratisch

Trending story found on nos.nl
De PVV-leider vindt dat zijn de 1,3 miljoen kiezers die op zijn partij stemden niet genegeerd kunnen worden.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments