Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Zeven vragen over stamceldonatie: hoe werkt het en kan ik er aan meedoen?

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Er worden dringend stamceldonoren gezocht. Vanaf morgen ontvangen ruim 190.000 jongeren een brief met informatie over stamceldonatie. Zo hoopt de overheid dat meer jongeren zich aanmelden als stamceldonor. Maar hoe werkt stamceldonatie? En wie kan er aan meedoen? Hieronder de antwoorden op zeven vragen:
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments