Nederlandse Media Powered by Trendolizer

GeenStijl: Beatruus de Graaf: God lost moslimterreur wel op

Trending story found on www.geenstijl.nl
Mensenkinderen, DIT LAND. We hebben overal in de wereld last van vervelende, uiterst gewelddadige ploflims, dus is het goed dat daar mensen naar kijken die verstand hebben van radicalisering, terrorisme en wat niet al. Arabisten, terreurologen, you name it. Goed,...
[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments