Nederlandse Media Powered by Trendolizer

GeenStijl: MIND: "Racist Mei Li Vos geen racist"

Trending story found on www.geenstijl.nl
Geachte melder, Nogmaals hartelijk dank voor uw melding. MiND heeft de door u gemelde uiting getoetst aan het Wetboek van Strafrecht (artikel 137c t/m 137e) en de daarbij behorende jurisprudentie meegewogen. Onze inschatting van de strafbaarheid is als volgt:...
[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments