Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Inkomen van kunstenaars is zorgwekkend

Trending story found on www.trouw.nl
Veel kunstenaars komen amper rond. Uitholling van de culturele sector dreigt, stellen de Raad voor Cultuur en de Ser vandaag.
[Source: www.trouw.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments