Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kerk wist al 18 jaar dat opgepakte priester pedofiel is

Trending story found on www.ad.nl
De Oud-Katholieke Kerk weet al jaren dat de Nederlandse priester die in Cambodja is opgepakt een seksuele voorkeur heeft voor minderjarige jongens. Hij heeft dat tijdens zijn opleiding verteld aan de toenmalige bisschop, zo maakte het kerkbestuur zojuist bekend. 
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments