Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kerk wist van voorkeur pedo-pastoor

Trending story found on www.telegraaf.nl
De Oud-Katholieke Kerk wist dat de in Cambodja gearresteerde pastoor Nico S. een seksuele voorkeur voor minderjarige jongens had. Achttien jaar geleden deed S. dat uit de doeken tijdens zijn priesteropleiding aan de bisschop.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments