Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Treitervlogger' Ismail Ilgun nu op positieve wijze de buurt in voor AD.nl

Trending story found on www.ad.nl
Voormalig treitervlogger Ismail Ilgun (19) gaat aan de slag voor AD.nl. Vandaag komt zijn eerste van een reeks documentaires online. Ilgun gaat op zoek naar inspirerende verhalen.  
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments