Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Vlissinger (14) toegetakeld door onbekende man

Trending story found on www.pzc.nl
VLISSINGEN - Een Vlissingse jongen (14) is vorige week zaterdag slachtoffer geworden van zinloos geweld. Hij werd vanuit het niets aangevallen toen hij langs de Albert Heijn in Middelburg fietste en bleef achter met een gebroken arm en een wenkbrauw die gehecht moest worden. 
[Source: www.pzc.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments