Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Vrouw van 'klushork' Mees boos op RTL4: Mijn man is autistisch

Trending story found on www.gelderlander.nl
Femke Pruissen, de echtgenote van 'klushork' Mees, is boos op RTL4. Mees maakt massaal de tongen los met zijn extreem ondankbare houding in Help, Mijn Man Is Klusser. Volgens Femke verzweeg de omroep bewust te melden dat haar man autisme heeft. ,,Als mijn lieve Mees te veel prikkels krijgt, slaat hij volledig dicht.'' 
[Source: www.gelderlander.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments