Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Agente met hoofddoek hoort bij Nederlandse traditie

Trending story found on www.trouw.nl
Er zijn overtuigende principiële en pragmatische argumenten om de hoofddoek toe te laten bij de politie, stelt&nbsp;<span>Wibren van der Burg, rechtsfilosoof en ethicus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.</span>&nbsp;
[Source: www.trouw.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments