Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Bek houden en luisteren, feuten!

Trending story found on www.nrc.nl
In Groningen woedt achter de schermen een machtsstrijd tussen studentenclubs en universiteit en hogeschool. Inzet: de verharding van de ontgroening.
[Source: www.nrc.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments