Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Boze statushouders demonstreren in Haags stadhuis voor eigen huis

Trending story found on www.ad.nl
Zo’n dertig vluchtelingen protesteerden vanmiddag op het Haagse stadhuis, omdat ze ontevreden zijn over hun huisvesting. De alleenstaande statushouders wonen sinds enkele maanden in gloednieuwe eengezinswoningen in Ypenburg. Zij delen elk huis met acht mensen, maar willen ieder een eigen woning.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments