Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Hele klas moet herexamen doen door fout school

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Ze hoopten binnenkort de vlag te kunnen uithangen: 24 leerlingen van het Carolus Clusius College in Zwolle die vandaag het examen aardrijkskunde vmbo tl maakten. Maar door een fout van de school moet de hele klas over een maand herexamen doen.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments