Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Leerlingen Carolus Clusius College moeten examen overdoen door fout school

Trending story found on www.destentor.nl
De 24 leerlingen die vandaag het examen aardrijkskunde maakten op het Carolus Clusius College in Zwolle verheugden zich al op hun eindexamenfeesten. Maar die gaan voorlopig niet door, want de hele klas moet het examen overdoen vanwege een fout van de school. 
[Source: www.destentor.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments