Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Rutte zag al kabinet met GroenLinks

Trending story found on www.trouw.nl
De VVD-leider ziet nog steeds het meest in een meerderheidskabinet.
[Source: www.trouw.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments