Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Vijfhonderd kilo chocolade over straat gestroomd in Hoeven

Trending story found on www.ad.nl
Zoetekauwen, opgepast. Vijfhonderd kilogram gesmolten chocolade is namelijk in het Brabantse Hoeven over straat gestroomd. 
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments