Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Wetenschappers werken aan plantaardige anticonceptie

Trending story found on www.metronieuws.nl
Wetenschappers zijn een nieuw anticonceptiemiddel op het spoor. Een letterlijk plantaardig middel: ze halen twee stofjes uit een mangoplant. Deze stofjes zorgen ervoor dat een zaadcel niet snel genoeg kan zwemmen om zich te nestelen in de eicel....
[Source: www.metronieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments