Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Wetenschappers werken aan plantaardige anticonceptie

Trending story found on www.metronieuws.nl
Wetenschappers werken aan plantaardige anticonceptie
Wetenschappers zijn een nieuw anticonceptiemiddel op het spoor. Een letterlijk plantaardig middel: ze halen twee stofjes uit een mangoplant. Deze stofjes zorgen ervoor dat een zaadcel niet snel genoeg kan zwemmen om zich te nestelen in de eicel....
[Source: www.metronieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments