Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Zoete inval in Hoeven: 500 liter chocolade op straat

Trending story found on www.telegraaf.nl
Bewoners van de Heul in het Noord-Brabantse dorp Hoeven moeten vrijdagavond even raar hebben opgekeken toen de straat plotseling was veranderd in een zee van gesmolten chocolade. De zoetigheid bleek afkomstig uit een ketel, die van een aanhanger was gevallen.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments