Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Zonde: vijfhonderd kilo gesmolten chocolade over straat gestroomd

Trending story found on www.pzc.nl
Zoetekauwen, opgepast. Vijfhonderd kilogram gesmolten chocolade is namelijk in het Brabantse Hoeven over straat gestroomd. 
[Source: www.pzc.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments