Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Beklieder lekker zelf een muur, maar ga niet klagen' - Opinie - PAROOL

Trending story found on www.parool.nl
Paroollezer Tycho Hofstra reageert op de lezersbrief van Jesse Moes, die zijn 'stukje vrijetijdspropaganda' in een 'iets te grote tuin' heeft geschrev
[Source: www.parool.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments