Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Beste student, slutshaming beperkt je eigen vrijheid

Trending story found on www.nrc.nl
Ontwikkel jezelf, ga over grenzen, maak vooral fouten. Maar gun je vrouwelijke studiegenoot dezelfde vrijheid, schrijft Philip Huff in een brief aan aankomende mannelijke studenten.
[Source: www.nrc.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments