Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Dader aanslag Londen ontkomt door imam aan lynchpartij

Trending story found on www.ad.nl
Op beelden van vlak na de aanslag vannacht op moskeegangers in Londen is te zien hoe de dader in bedwang wordt gehouden en getrapt. Anderen, waaronder een imam, proberen de woedende menigte op afstand te houden.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments