Nederlandse Media Powered by Trendolizer

De kinderen van Raqqa zijn voor het leven gebrandmerkt

Trending story found on www.ad.nl
Je zult maar kind zijn in Raqqa. Er kan een bom op je hoofd vallen. Je kunt terechtkomen in een kogelregen omdat je een menselijk schild bent. En als je op de vlucht slaat, loop je op een landmijn of activeer je een boobytrap. Mocht je alle gevaar overleven, dan wacht er een kokend heet opvangkamp waar noodhulp de enige houvast is.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments