Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Docent ROC Nieuwegein verdwijnt met 80 examens van leerlingen

Trending story found on nos.nl
De docent was ingehuurd voor de examens 'spreken' en 'gesprekken voeren'.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments