Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Docent ROC Nieuwegein verdwijnt met 80 examens van leerlingen

Trending story found on nos.nl
Docent ROC Nieuwegein verdwijnt met 80 examens van leerlingen
De docent was ingehuurd voor de examens 'spreken' en 'gesprekken voeren'.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments