Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Een vondst vanjewelste, die neven van Özcan Akyol - Kunst & Media - PAROOL

Trending story found on www.parool.nl
Doordeweeks schrijft columnist Han Lips hier over wat hem is opgevallen op televisie. Vandaag: De Neven van Eus.
[Source: www.parool.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments