Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Financiële problemen PvdA stapelen zich op

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Bij de PvdA zijn door de invoering van een nieuw boekhoudsysteem problemen ontstaan met de inning van contributie. Bij tal van leden is de contributie niet afgeschreven. Ook de extra bijdrage die PvdA-politici aan de partij afstaan is in een aantal gevallen niet geïnd.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments