Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Hitteplan van kracht, dagenlang tropische temperaturen

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Met temperaturen die vandaag en morgen boven de 30 graden uitkomen, is het tropisch warm. Het RIVM heeft daarom het hitteplan geactiveerd voor het midden en zuiden van Nederland.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments