Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Hitteplan van kracht in groot deel van Nederland

Trending story found on nos.nl
Het RIVM roept op om extra aandacht te besteden aan mensen die kwetsbaar zijn voor de hitte
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments