Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Ik heb de dader de weg naar de moskee gewezen'

Trending story found on nos.nl
'Ik heb de dader de weg naar de moskee gewezen'
De man vroeg volgens een buurtbewoonster de weg naar de Finsbury Park-moskee. Zij bracht hem er naar toe.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments