Nederlandse Media Powered by Trendolizer

In deze nieuwe moskee zijn homo’s welkom en is de imam een vrouw

Trending story found on www.nrc.nl
Islam: In Berlijn opent vrijdag de Ibn Rushd-Goethe Moskee: mannen en vrouwen bidden er naast elkaar, homo’s zijn welkom en een vrouw gaat voor in gebed. De initiatiefneemster kreeg naast positieve reacties ook scheldpartijen en bedreigingen.
[Source: www.nrc.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments