Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Jongen springt uit attractie Walibi tijdens spelen 'De vloer is lava'

Trending story found on www.ad.nl
De nieuwe hype ‘De vloer is lava’ leverde al de nodige chaos op in Duitsland en Engeland, maar heeft nu ook Nederland bereikt. In Walibi Holland is een jongen uit een waterattractie gesprongen tijdens het doen van het spelletje.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments