Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Jongere begint later aan seks

Trending story found on www.ad.nl
Jongeren beginnen later aan seks. Met 18,6 jaar heeft de helft van de jongeren voor het eerst het bed gedeeld, in 2012 was dat nog met 17,1 jaar. Ook de eerste zoen wordt uitgesteld.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments