Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Laat al die importbijgoochems plat Amsterdams praten' - Opinie - PAROOL

Trending story found on www.parool.nl
'Leve de gein', schrijft Paroollezer Jeroen van Nes, in reactie op een artikel over het verdwijnen van het Amsterdams. Hij probeert zo veel mogelijk A
[Source: www.parool.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments