Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Lage waterdruk en bruin water mogelijk door hitte

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Klanten van waterbedrijf Vitens kunnen in deze zomerse periode te maken krijgen met lagere waterdruk en bruin water dat uit de kraan komt. Daarvoor waarschuwt het bedrijf.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments