Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Leven lang gratis vliegen voor baby die op 10 kilometer hoogte werd geboren

Trending story found on www.ad.nl
Een baby die gisteren op een vlucht van het Indiase Jet Airways is geboren, mag zijn hele leven gratis vliegen met de maatschappij. 
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments