Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Mijke Loeven nieuwe directeur Bimhuis - Kunst & Media - PAROOL

Trending story found on www.parool.nl
Het Bimhuis in Amsterdam heeft vanaf 1 september een nieuwe directeur. Mijke Loeven neemt het stokje over van de huidige artistiek leider Huub van Rie
[Source: www.parool.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments