Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Mijn vader zou hier echt trots op zijn geweest'

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Het was een race tegen de klok, behalve de geur van koffie hingen de verfdampen nog in de lucht. Maar Gordon kreeg het uiteindelijk toch voor elkaar en vrijdagavond was Blushing Rotterdam een feit.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments