Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Noordhollands Dagblad - Wellicht coffeeshops in villa Helderse Courant en aan Beatrixstraat

Trending story found on www.noordhollandsdagblad.nl
Een van de mooiste historische panden in Den Helder, het pand van de Helderse Courant aan de Prins Hendriklaan, is bij de gemeente in beeld als verkooppunt van softdrugs. Ook overweegt ze vestiging toe te staan van zo’n tweede coffeeshop in een leegstaand winkelpand aan de Beatrixstraat.
[Source: www.noordhollandsdagblad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments